Mini Golf !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được bóng vào lỗ với đột quỵ ít nhất có thể, bạn chạy thanh với con chuột của bạn và nhấp lực với anh ta.