Mini Chooper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

máy bay trực thăng này sắp rơi nhấp chuột với con chuột trên nó để ngăn chặn nó, đưa tất cả các lưỡi bạn có thể bởi vì bạn có được điểm.