Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một zombie đuổi bạn và bạn phải thoát khỏi nanh vuốt của họ chạy qua bỏ rơi tôi vẫn còn. Đừng bao giờ dừng lại, né tránh bẫy như thuốc nổ và nhảy khi bạn vượt qua một cây cầu ở hư hỏng. Chạy là chìa khóa. Vì vậy, nó được đạt vào cuối một mảnh.