Minecraft Towerdefense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng tòa tháp hình khối của bạn để cube quốc phòng và chiến lược thư mục mở rộng để chống lại kẻ thù bẩn. Eleva một sức mạnh bất khả xâm phạm và bất hoại trong các đường viền của Minecraft World.