Minecraft Creeper Diamond Adventure 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Creeper, chất nhầy fan mạo hiểm yêu thích Minecraft đi vào hang động chấn chia vạch cho viên kim cương, mà nó sẽ phải cung cấp cho rất nhiều bước nhảy nhỏ và tránh cháy nham thạch.