Mine Solver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý khai thác khoáng sản với con trỏ để kéo mỗi viên ngọc để lỗ tương ứng của nó. Các màn hình đầu tiên rất đơn giản nhưng khi bạn tiến bộ trong trò chơi, bạn tốt hơn suy nghĩ mỗi bước di chuyển.