Mine Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn chắc chắn cuốc và xẻng, đây là trò chơi lý tưởng của bạn. Bạn có thể xây dựng các cấu trúc sẽ, trong đó bạn có thể bảo vệ bất kỳ loại mối đe dọa, dù là tự nhiên hay không rõ nguồn gốc, như zombie và quái vật khác nhau. Dù vài khối cung cấp cho chính mình!.