Mindfields 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức 25 cấp độ trong phần thứ ba này của trò chơi Mindfields. Nhiệm vụ của bạn là đặt những dấu hiệu, đi xe tăng để thoát khỏi trong khi tránh nguy hiểm.