mindfields 2204

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mũi tên để xe tăng của bạn theo một con đường mà không bị phát hiện bởi kẻ thù. Một khi bạn đã đặt báo chí 'Start Engine' để xem nếu bạn nhận được để cờ.