Mindfields 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trong những trò chơi mà làm cho bạn suy nghĩ nhiều hơn. Mục tiêu của bạn là để mang lại cho các xe tăng với lá cờ mà không phá hủy những kẻ thù, đặt các đối tượng của bạn để bạn thực hiện nó. Trong 'hướng dẫn', bạn sẽ giải thích những gì mỗi điều.