Mind Reader

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tập trung và khám phá những người đang đọc tâm trí của tôi đã nhấp vào nhân vật mà bạn tạo ra và sau đó nhấp vào "kiểm tra" để xem nếu bạn đang phải.