Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mina có resturante và là trách nhiệm phục vụ khách hàng thực phẩm hay đồ uống được hỏi, làm điều đó một cách nhanh chóng để họ không tức giận.