Min Hero Tower Sages

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Train tại Tower of Sages cho bạn 'tay sai' là các máy bay chiến đấu tốt nhất, có đến 100 để thu thập.