Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Train tại Tower of Sages cho bạn 'tay sai' là các máy bay chiến đấu tốt nhất, có đến 100 để thu thập.