Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mimi là một Gothic có đặc sản là tìm và nuốt nhà kẹo hoàn toàn. Bây giờ lấy câu chuyện đó và đặt màu yếu tố cần thiết nhất.