Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mimi là một Gothic có đặc sản là tìm và nuốt nhà kẹo hoàn toàn. Bây giờ lấy câu chuyện đó và đặt màu yếu tố cần thiết nhất.