Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn muốn tham gia, xin vui lòng lưu ý các đặc điểm của từng. Di chuyển con trỏ với cuộc tấn công D, nhảy với s, kết hợp chúng với các phím con trỏ để di chuyển đặc biệt.