Millie 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn muốn tham gia, xin vui lòng lưu ý các đặc điểm của từng. Di chuyển con trỏ với cuộc tấn công D, nhảy với s, kết hợp chúng với các phím con trỏ để di chuyển đặc biệt.