Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cận cảnh gần gũi và cá nhân với những cảm giác dữ dội đến chiến đấu nhờ vào trò chơi nhiều người chơi này mang tính thẩm mỹ siêu thực. Chọn bên, giữ súng tốt và đi bộ các giai đoạn tìm kiếm kẻ thù để giết anh ta.