Miley Cyrus Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhập tủ Miley và giúp cô chọn quần áo của mình để tiệc tùng. Bạn có áo dài cho một buổi dạ tiệc, ngắn cho club và quần áo giản dị cho một đêm đi chơi với bạn bè của cô.