Mighty Knight 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cõi chinh phục quân đội mới đối đầu với kẻ thù. Chiến đấu bắt đầu với một người lính đi tuyển dụng pháp sư, cung thủ và những anh hùng khác để giúp bạn trong trận đánh của bạn.