midnight strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhiệm vụ Thực hiện bạn ra lệnh chỉ huy của bạn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển với 'Ctrl' shoot để cyborgs và với số 1-5 thay đổi vũ khí của bạn. Sức khỏe của bạn đã nêu trong thanh màu xanh lá cây mà là ở trên của bạn.