Midnight Snack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Shaggy đang mộng du và thức dậy để tìm thức ăn. Đặt tay hoặc đối tượng của bạn đúng cách để có được tất cả các món ăn nhẹ cần thiết và các phím cho cửa ra vào, báo chí bắt đầu khi bạn có nó và Reset để xóa tất cả.