Mickey's Soccer Fever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóng đá đạt đến vũ trụ Disney. Chơi khởi động và dừng hình phạt với chuột Mickey và kẻ thù của mình Pete. Ra mắt Cañardo hoặc giữ bóng của bạn với găng tay màu trắng của bạn.