Mickey's Robot Laboratory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Disney Mickey Mouse vay bạn trong phòng thí nghiệm của mình để xây dựng con robot crappy của bạn một cách tự do và sau đó phải đối mặt với seedy-robot khác không kém seedy cháy.