Mickey Mouse Coloring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian, nhiều năm trước đó Mickey Mouse di chuyển trong một thế giới buồn của màu đen và trắng. Bây giờ bạn có cơ hội để ngăn chặn điều này tái diễn.