Michu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Michu di chuyển con rồng bằng cách sử dụng con chuột, để làm cho sản lượng khai thác lớn hơn các vòng vàng và thu thập các biểu tượng khác có được điểm. Chỉ cần ánh sáng màu xanh trên màn hình.