Mexican Zombie Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt binh sĩ tất cả các cách để bắn zombie mà xuất hiện, với số tiền bạn nhận được có thể tăng quân đội của bạn.