Metal Slug 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt kẻ thù của bạn trước khi họ giết bạn, sử dụng chuột để chỉ đạo các shot và bấm chụp. Để nạp lại nhấp chuột vũ khí của bạn trên trang web culaquier. Mỗi màn hình có mật khẩu mà sẽ phục vụ để bắt đầu trò chơi, nơi bạn rời đi.