Metal Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn các quả bóng kim loại thông qua các cấp độ chơi khác nhau. Các nhanh hơn bạn hoàn thành khóa học có được điểm số nhiều hơn mà còn chi phí cho bạn sự cân bằng hơn.