Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là mùa đông. Bên ngoài tuyết đang rơi. Đối với một số lý do gì lạ, con cáo Nick đến nhà Zootopia thực hiện một số .... cáo. Và bạn phải vượt qua vải triệt để rời đoan. Bắt chi phí gì cả.