Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Santa Claus không kiểm tra những món quà ống khói ... hoặc có, nếu bạn xem xét tặng một bó của poop hôi thối. Trong phiên bản này kỳ cục của Giáng sinh hươu là những người có thể lưu các lá phiếu, vì vậy hãy cẩn thận với họ nếu bạn muốn tiếp tục sản xuất popo lặng lẽ.