Merrelus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóp não của bạn để có được đánh bại các máy tính, lựa chọn giữa ba loại trò chơi ba, sáu hoặc chín khoai tây chiên. Đặt chip của bạn mà xem xét để cố gắng đặt cùng một hàng và để loại bỏ các tab mà bạn eligas kẻ nghịch thù.