Mermaid Online Coloring Page

Đang tải trò chơi...
Câu chuyện của The Little Mermaid đã được viết, và không đòi hỏi màu sắc. Nhưng phiên bản Disney không thể ở trong màu đen và trắng, và do đó phải cung cấp cho Được đặt các loại cọ.