Mermaid Online Coloring Page

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Câu chuyện của The Little Mermaid đã được viết, và không đòi hỏi màu sắc. Nhưng phiên bản Disney không thể ở trong màu đen và trắng, và do đó phải cung cấp cho Được đặt các loại cọ.