Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong trò chơi phiêu lưu thú vị này, hai doanh nhân trẻ cạnh tranh là nơi yêu thích của người dân hotdogs chung. Hỗ trợ Mateje của hai để có được nó.