Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi phiêu lưu thú vị này, hai doanh nhân trẻ cạnh tranh là nơi yêu thích của người dân hotdogs chung. Hỗ trợ Mateje của hai để có được nó.