Merge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tìm sự kết hợp của ba phần tạo nên các bộ phận được chỉ ra. Tìm kiếm các kết hợp kim tự tháp để tìm ra giải pháp và xóa toàn bộ.