Mental

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để giúp ba người bạn thoát khỏi một bệnh viện tâm thần. Bạn có thể quản lý chúng bằng cách nhấp vào một trong những bạn muốn, làm cho Zoom hoặc loại bỏ nó bằng kính lúp. Hãy chắc chắn rằng bạn không nhìn thấy các y tá.