Mental Training

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đào tạo não của bạn trong game này phong cách 'Brain Training'. Bạn có bài kiểm tra khác nhau như bạn đi vượt qua khó khăn sẽ tăng lên, có được điểm số tốt để cải thiện tình trạng của bạn mới bắt đầu.