Memory Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi cổ điển Simon nhưng với một số cộng quan trọng cho rối tung một chút khác nhau, thực hiện ghi nhớ của bạn theo thứ tự mà âm thanh và đèn bộ nhớ trò chơi.