Melvins Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Melvin là một lập trình viên phải có được những robot để đạt được lối ra của từng cấp, cho rằng bạn đặt các dấu hiệu đặt ở bên phải và bấm 'Run' để kiểm tra.