Meloball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức 27 cấp độ gây nghiện, nơi bạn có để có được ít nhất một huy chương đồng để tạm ứng. Bạn có ba chạy để có được tỷ lệ phần trăm của màu sắc và các ngôi sao cần thiết.