Melketid

Đang tải trò chơi...
Mục tiêu của bạn là để có được những con bò trong máy vắt sữa. Bạn có hai nhân vật một trong đó là trong các lĩnh vực và di chuyển với con trỏ, sử dụng "không gian" và "b" để dọa những con bò. Nhấn "Enter" và bạn thay đổi để khác người nông dân chỉ di chuyển với