Megaman Projects X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ba anh hùng để lựa chọn: Megaman, Bass và Zero. Chiến đấu với họ trong bốn màn hình khác nhau.