megaman polarity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Megaman có hai loại vũ khí khác nhau alternarás nhấn 'Shift'. điện màu đỏ là mạnh nhưng gây hại bạn, sử dụng nó khi cần thiết. Giữ phím dài để nắm quyền và phát hành để bắn.