Mega Miner

Đang tải trò chơi...
Lấy viên đá có giá trị nhất bằng cách sử dụng máy khoan để tìm mỏ. Bán những gì bạn tìm mua các công cụ mới và nâng cấp cho máy tính của bạn.