Mega Lolita Creator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress cô gái này giống như một lolita thực Nhật Bản, bạn có thể chọn một niềm vui hơn với màu sắc hoặc một gothic nhiều hơn với cái nhìn nhân vật chính màu đen.