Mega Geek Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một fan hâm mộ thực sự của trò chơi video và văn hóa Nhật Bản bằng cách chọn kiểu tóc phù hợp nhất và quần áo. Bạn cũng có rất nhiều phụ kiện để cho các liên lạc hoàn thiện.