Meeblings 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi vui nhộn này, nơi bạn phải hướng dẫn các nhân vật mát mẻ để thoát khỏi. Trong màn hình đầu tiên bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng mỗi người.