Medieval Gunpowder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một khẩu pháo thời trung cổ để phá hủy tháp của đối phương lên để lại bạn hỏi trên mỗi màn hình. Tính lực và góc sút để đạt được nó.