Medieval Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi golf tại các kiểu trung cổ, thay vì sử dụng gậy để có được cây cung của bạn bóng vào lỗ. Với những con chuột nhận lĩnh vực này, thay đổi cung cách nhấn mũi tên và giáo giữ nút trái để chọn sức mạnh và góc.