Mechanical Soldier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn người lính thích để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, bạn cũng có thể mua vũ khí mới như súng máy, lựu đạn và bazookas để có được loại bỏ kẻ thù của bạn.