Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Điều khiển robot của bạn với con trỏ và bắn kẻ thù của bạn với con chuột. Sống sót mười loại khác nhau của kẻ thù và bốn người đứng đầu của màn hình, cũng có năm loại vũ khí khác nhau mà bạn có thể sử dụng.