Meat Loaf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sara là giáo viên nấu ăn của bạn, sau từng bước công thức của bạn để chuẩn bị một món ăn ngon. Bạn sẽ phải cắt giảm, chop, vỏ, vì vậy nó là tất cả về.